ร่วมกิจกรรมการประเมินความสูญเสียอาหารเพื่อจัดทำค่าเส้นฐานความสูญเสียอาหารระดับชาติ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566

การประเมินการสูญเสียผัก

คณะทำงานของHub of Talents กลุ่มผัก (Hub of Talents: Postharvest Technology) เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินความสูญเสียอาหารเพื่อจัดทำค่าเส้นฐานความสูญเสียอาหารระดับชาติ สำหรับรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผัก ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อสาธิตการประเมินการสูญเสียผัก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเรือนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

en_USEnglish