ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

การแก้ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

ศ.เกียรติคุณ ดร. จริงแท้ ศิริพานิช ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest technology) กลุ่มทุเรียน ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน (หนอนใต้ หนอนมาเลย์ หรือหนอนรู) โดยพบว่าหนอนจะเริ่มเข้าทำลายตั้งแต่ระยะผลอ่อน เมื่อเจาะเมล็ดภายในผลทุเรียนจะไม่สามารถสังเกตจากผิวเปลือกภายนอกได้ ทำให้พบหนอนติดไปกับผลทุเรียนที่ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาควรเริ่มตั้งแต่อยู่ในแปลงปลูก เพราะเมื่อจะเข้าระยะดักแด้ หนอนจะเจาะเปลือกเป็นรูออกมาและทิ้งตัวลงบนดินเพื่อเข้าดักแด้ ซึ่งตัวเต็มวัยจะเป็นผีเสื้อกลางคืน ศ.เกียรติคุณ ดร. จริงแท้ ศิริพานิช จึงแนะนำให้ใช้แสงไฟล่อตัวผีเสื้อกลางคืนให้มาติดในกับดักได้


thThai