จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus group เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus group

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่มผัก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus group เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานวิจัยทางด้านการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวผัก โดยมีผู้เชี่ยวชาญกลุ่มผักเข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่านทางระบบออนไลน์อีกประมาณ 15 คน


thThai