ร่วมประชุมหารือและทดสอบการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์

การประชุมหารือร่วมกับ NECTEC

ผู้เชี่ยวชาญจาก ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) ได้เข้าประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และร่วมทดสอบการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ ในการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมกับ คณะนักวิจัยกลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จังหวัดปทุมธานี


thThai