เข้าร่วมงาน “ASEAN-China durian industry” ในงาน Fruit Innovation Fair 2024 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567

ASEAN-China durian industry

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช ผู้ประสานงานกลุ่มทุเรียน พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) เข้าร่วมงานเสวนา “ASEAN-China durian industry” ในงาน Fruit Innovation Fair 2024 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จันทบุรี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี และในงานนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช ยังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมอุตสาหกรรมทุเรียนไทย”

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช และคณะกรรมการ สมาคมทุเรียนไทย ยังเข้าร่วมประชุมหารือแผนความร่วมมือด้านการวิจัย ไทย-จีน ร่วมกับ นาย เฟง ซูจี (Feng Xuejie) ผู้อำนวยการสถาบันผลไม้เขตอากาศร้อนชื้น (Institute of Tropical Fruit Trees) ประจำสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรไห่หนาน ในการแลกเปลี่ยนและพัฒนางานวิจัยทุเรียนร่วมกัน เพื่อยกระดับอุตสากรรมทุเรียนอาเซียนให้เติบโตร่วมกันต่อไปในอนาคต ณ สวนสุขเกษม จังหวัดจันทบุรี


thThai