ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์”

การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 043-202597 หรือทางอีเมล [email protected]


thThai