ร่วมหารือ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการลดการสูญเสียในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตรกับผู้บริหารและพนักงานฯ บริษัท เลอแรนช์ เดอ อยุธยา จำกัด

ให้คำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มผัก ของ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) ได้ร่วมหารือ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการลดการสูญเสียในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตรกับผู้บริหารและพนักงานฯ บริษัท เลอแรนช์ เดอ อยุธยา จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงคัดบรรจุ บริษัท เลอแรนช์ เดอ อยุธยา จำกัด จ.ปทุมธานี


thThai