ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการทําธุรกิจผักสลัดและทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภค

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการทําธุรกิจผักสลัดและทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภค ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 ณ อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)


thThai