ร่วมงาน PROPAK ASIA 2024 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2567

Propak ASia 2024

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ฯ ในงาน PROPAK ASIA 2024 นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมในกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “บรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งาน PROPAK ASIA 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพมหานคร


thThai