หารือถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566

ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

Professor Emeritus Dr. Jingtair Siriphanich ผู้ประสานงานกลุ่มทุเรียน ของHub of Talentsได้เข้าหารือถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เพื่อวางแผนการควบคุม การแพร่ระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ กับ นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 โดยมีนางนันทนา บุญสนอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมด้วย

en_USEnglish