รศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์
Affiliation :
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University
experties/ familiarity/ skill :
Engineering Materials
en_USEnglish