ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
สังกัด :
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
เศรษฐศาสตร์เกษตร การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ

thThai