กิรชุดา เหมสุวิมล
สังกัด :
สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ การยาสูบแห่งประเทศไทย
ความเชี่ยวชาญ :
โรคพืช, แมลงศัตรูพืช, สรีรวิทยา

thThai