ผศ.ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม
สังกัด :
บริษัท สวนยางงานทวี จำกัด
ความเชี่ยวชาญ :
โรคพืช, เทคโนโลยีชีวภาพ

thThai