ผศ.ดร.ปวีณา สปิลเลอร์
สังกัด :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ความเชี่ยวชาญ :
เครื่องจักรกลเกษตร, การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเชิงพาณิชย์

thThai