ดร.พลกฤษณ์ มณีวระ
สังกัด :
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
การประเมินคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรแบบไม่ทำลาย

thThai