คุณปิยะพงษ์ สอนแก้ว
สังกัด :
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีการบรรจุ

thThai