ผศ.ดร.รัฐพล แสงระยับ
สังกัด :
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ :
Coffee processing, Non-destructive evaluation, Machine learning

thThai