รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
สังกัด :
วิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Quality Assessment of Agricultural and agro-industrial products by NIRS

thThai