ผศ.ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ
สังกัด :
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University
ความเชี่ยวชาญ :
Agricultural Process Engineering

thThai