ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา “ASEAN-China durian industry” วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

ASEAN-China durian industry

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา “ASEAN-China durian industry” ในงาน Fruit Innovation Fair 2024 ร่วมเสวนาในหัวข้อ

  • ธุรกิจล้งทุเรียนจัดการยังไงให้รอด
  • ภาพรวม การปลูกทุเรียนของประเทศจีนและอนาคตอุตสาหกรรมของทุเรียนประเทศจีน
  • อนาคตอุตสาหกรรมทุเรียนของประเทศเวียดนาม
  • ภาพรวมของอุตสาหกรรม ทุเรียน ประเทศ มาเลเซีย
  • ทุเรียนอินโดนีเซียเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบันและอนาคต
  • ภาพรวมอุตสาหกรรมทุเรียนไทยในปัจจุบันและอนาคต

ร่วมพูดคุยโดยตัวจริงเสียงจริงของอุตสาหกรรมทุเรียนในแต่ละประเทศเพื่อให้เห็นภาพอุตสาหกรรมทุเรียนโลกโดยเฉพาะในอาเซียนและประเทศจีน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ณ จันทบุรี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-831-4779 หรือ 039-321-551 หรือ Facebook


thThai